Cześć! Jeśli jesteś na tej stronie, to znaczy, że zależy Ci na swojej prywatności. Mi też na niej zależy, dlatego przedstawiam Ci poniżej politykę prywatności, z której dowiesz się, jakie dane zbieram, jak je przechowuję i do czego wykorzystuję. W razie pytań i wątpliwości, możesz do mnie napisać na adres e-mailowy: studio@anatomiajogi.pl.

Informacje ogólne

1. Administratorem danych osobowych powierzanych na stronie i w związku z działalnością warsztatową jest Małgorzata Kobus-Kwiatkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „STUDIO JOGI I REHABILITACJI MAŁGORZATA KOBUS-KWIATKOWSKA”, pod adresem Koźlice 26, 59-305 (województwo Dolnośląskie).

2. Przetwarzanie danych dotyczy serwisu www.anatomiajogi.pl oraz działalności warsztatowej (warsztatów jednodniowych oraz kilkudniowych wyjazdów warsztatowych).

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem w zakresie usług, które potrzebne są do prowadzenia strony internetowej, księgowości, warsztatów oraz mailingu. Dane udostępniane są tylko w celach koniecznych, aby korzystać z wyżej wymienionych usług, nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

4. Polityka prywatności została wprowadzona w związku z wejściem w życie RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Cały dokument w języku polskim można pobrać, klikając tutaj.

Uprawnienia i bezpieczeństwo

1. W momencie, w którym powierzasz mi dane, przysługują Ci uprawnienia:
do wglądu, jakie Twoje dane przetwarzam,
do korekty danych,
do wycofania zgody na przetwarzanie danych,
do całkowitego usunięcia danych (poza fakturami, które muszę przechowywać).

2. Dbam o bezpieczeństwo danych, które mi powierzasz. Administruję serwisem www.anatomiajogi.pl z mojego komputera, do którego mam dostęp tylko ja. Komputer zabezpieczony jest hasłem. Aby zalogować się na serwisie jako administrator, również należy wpisać hasło. Dokumenty księgowe oraz umowy przechowuję w siedzibie firmy.

3. Jako administrator informuję, że stosuję ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń, a przede wszystkim zabezpieczam dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym bądź zabraniem przez osoby nieupoważnione.

Komentarze

1. Zamieszczanie komentarzy na serwisie jest dobrowolne. Komentowanie odbywa się poprzez system Disqus. Aby skomentować wpis blogowy, należy stworzyć konto na Disqus i poprzez to konto zalogować. Można również w celu logowania wykorzystać swoje konto na serwisach Facebook, Twitter bądź Google.

2. Polityka prywatności serwisu Disqus znajduje się tutaj.

3. Administrator prowadzi również stronę firmową na Facebooku, grupę na Facebooku, profil na Instagramie oraz zamieszcza filmy na serwisie YouTube. Wszystkie te serwis dbają o prywatność użytkowników, mają swoje regulaminy i polityki prywatności. Komentowanie na profilach Administratora jest dobrowolne.

Cel przetwarzania danych

1. Przekazujesz dane administratorowi dobrowolnie podczas komentowania postów blogowych zamieszczonych na serwisie, podczas komentowania postów zamieszczonych na serwisach społecznościowych, podczas komentowania filmów na YouTube oraz podczas zapisywania się na kursy, warsztaty i wyjazdy.

2. Dane przekazane podczas komentowania na blogu, serwisach społecznościowych oraz na serwisie YouTube wykorzystywane są wyłącznie w celach komunikacji między administratorem a użytkownikami wyżej wymienionych serwisu. Podczas komentowania wymieniamy się spostrzeżeniami, poradami czy recenzjami.

3. Dane przekazywane podczas zapisu na kursy, warsztaty i wyjazdy potrzebne mi są do identyfikacji uczestników danych zajęć. Dzięki tym danym wiem, kto jest zapisany, i mogę skontaktować się z uczestnikami w razie konieczności przekazania ważnych informacji, np. takich, jak zmiana daty lub miejsca. Jeśli uczestnik wyrazi zgodę, dane mogą być również wykorzystane w celach marketingowych i posłużą do przekazania informacji o kolejnych kursach, warsztatach i wyjazdach bądź innej działalności sprzedażowej lub usługowej.

4. Dane wymienione w punkcie 3. przekazywane są drogą e-mailową oraz poprzez wiadomości prywatne na Facebooku lub Instagramie.

Pliki Cookies

1. Serwis gromadzi pliki cookies. Pliki te nie przechowują poufnych informacji, np. imienia i nazwiska. Aby usunąć, ograniczyć bądź całkowicie zablokować pliki cookies musisz użyć swojej przeglądarki.

Logi

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

2. Logi nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osoby, mają wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość znana jest wyłącznie administratorowi oraz osobom upoważnionym do administrowania serwerem.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Powierzone dane mogą być przetwarzane przez podmioty, które są podwykonawcami administratora. Dane powierzane są tylko w zakresie potrzebnym do pomocy w świadczeniu usług:

Biuro Rachunkowe Bożena Pałucka, ul. Jarzębinowa 26 59-200 Lubin
OVH Sp. z o.o., u;. Swobodna 1 50-088 Wrocław
Idea4me, Staszica 24/9 59-300 Lubin

Newsletter

1.Naa Stronie znajduje się formularz umożliwiający zapisanie się do newslettera.

2. Zapisanie się do newslettera sprawia, że będę od czasu do czasu wysyłać na podany przy zapisie adres e-mail, wiadomości zawierające m. in. informacje o moich nowych wpisach na stronie, ciekawe wiadomości związane z tematyką Strony.

3. Wiadomości wysyłane przeze mnie mogą zawierać treści marketingowe na mój temat. W związku z tym, przy zapisie na newsletter konieczne jest wyrażenie na to zgody. Bez Twojej zgody nie będę mogła wysyłać Ci tych wiadomości.Zgodę taką wyrażasz każdorazowo, przy okazji zapisu w formularzu umieszczonym w serwisach, których jestem właścicielem. Dane te przechowywane są w systemie MailerLite. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

Postanowienia ogólne

1. Jako administrator dbam o Twoją prywatność i dochowuje wszelkich starań, aby Twoje dane były bezpieczne.

2. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: warsztaty@anatomiajogi.pl

Regulamin sprzedaży warsztatów/szkoleń/kursów

Sprzedaż warsztatów/szkoleń prowadzi Firma Studio Jogi i Rehabilitacji Małgorzata Kobus-Kwiatkowska. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu:

Zarejestrowania się na stronie internetowej www.anatomiajogi.pl poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail
złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu TPay,
otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu TPay.

Przed skorzystaniem z procesu zakupu, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy. Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją jego treści.

Kupujący ma możliwość płatności online przez system TPay.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego TPay.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ,jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty ,banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.

Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez TPay.

Warunkiem ustawienia karnetu na koncie Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty TPay). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie TPay i wpływie środków na rachunek TPay.

W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt mailowo na adres warsztaty@anatomiajogi.pl przed dokonaniem płatności. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej, podając dane do faktury VAT. Faktura zostanie przygotowana i wysłana mailowo.

Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie warsztaty/szkolenia w cenach podanych na stronie internetowej www.anatomiajogi.pl.

Firma zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

Wykupione warsztaty/szkolenia nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.

Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres warsztaty@anatomiajogi.pl
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu,
datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
opis przedmiotu reklamacji.
Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.

Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub.

Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w systemie rezerwacji.

Firma świadczy usługi sprzedaży warsztatów/szkoleń w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.anatomiajogi.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.anatomiajogi.pl. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej www.anatomiajogi.pl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]